Ile wynosi obecnie zasiłek chorobowy?


Dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników obowiązkowe jest opłacanie za nich składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe i zdrowotne. Z kolei, za siebie samych przedsiębiorcy mogą, aczkolwiek nie muszą płacić składki na ubezpieczenie chorobowe. Takie ubezpieczenie umożliwia jednak zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorstwom, otrzymanie świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wypadek choroby lub macierzyństwa. Ile wynosi zasiłek?

zusIle wynosi składka na ubezpieczenie chorobowe?

Przedsiębiorcy decydując się na opłacanie bądź rezygnację z opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe na pewno biorą pod uwagę to, ile będzie im się należało zasiłku za każdy dzień choroby czy pozostawaniu na urlopie macierzyńskim.

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe uzależniona jest od tego, czy przedsiębiorca opłaca tzw. mały ZUS, na preferencyjnych zasadach, czy też duży ZUS, który jest właściwy dla wszystkich osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Mały ZUS możliwy jest do opłacania przez osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne osoby te opłacają przez okres 2 lat. W ich przypadku w 2013 roku składka na ubezpieczenie chorobowe wynosiła 11,76 zł miesięcznie. W odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców decydujących się na odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe, obciążenie z tego tytułu w roku bieżącym wynosi 54,58 zł.

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Prawo do zasiłku chorobowego przedsiębiorca nabywa po opłacaniu w sposób nieprzerwany składek na ubezpieczenie chorobowe w okresie 90 dni. Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy oblicza się biorąc pod uwagę średnią miesięczną kwotę przychodu zadeklarowaną do wyliczenia składek społecznych na ZUS.

Minimalna podstawa składek na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2227,80 zł, a dla przedsiębiorców opłacających składki na ZUS na preferencyjnych zasadach, podstawa wynosi 480 zł, czyli 30% z minimalnego wynagrodzenia z gospodarki narodowej, które obecnie wynosi 1600 zł brutto. Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS na ubezpieczenie chorobowe od najniższej możliwej podstawy płacą przy dużym ZUS kwotę 54,58 zł miesięcznie, a przy małym ZUS – 11,76 zł miesięcznie.

Z kolei, zasiłek chorobowy to tylko niewielka część kwoty stanowiącej podstawę wyliczenia składek na ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorcy będący na tzw. dużym ZUS za każdy dzień choroby uzyskają zasiłek w kwocie około 43 zł. Za 30 dni choroby uzyskają oni świadczenie w wysokości 1290 zł. Dla przedsiębiorców opłacających tzw. mały ZUS kwota jednodniowego zasiłku jest znacznie niższa i wynosi około 9,30 zł za jeden dzień choroby. Za 30 dniową niezdolność do pracy przedsiębiorcy ci otrzymają od ZUS zasiłek w wysokości 279 zł.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz


osiem − siedem =